будан

 • 41қатъӣ — [قطعي] а. яқин, аниқ; ҳатмӣ: қавли мо қатъист, иҷрои ин қонун қатъист; ба сурати қатъӣ а) ниг. ба таври қатъӣ; б) тамоман, ба куллӣ; қотеона; ба таври қатъӣ // ба тарзи қатъӣ ба таври аниқ, яқинан; ваъдаи қатъӣ ваъдаи иҷрояш ҳатмӣ, қавли сахт;… …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 42мунтазир — [منتظر] нигарон, чашм ба роҳ; мунтазир будан а) интизорӣ кашидан, нигарон будан; б) чашм доштан, умед кардан; мунтазир доштан интизор кардан; мунтазир истодан нигарон будан, чашм ба роҳ будан; мунтазир кардан дар интизорӣ доштан мунтазир шудан… …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 43сабук — [سبک] 1. камвазн; муқоб. вазнин, гарон 2. андак, кам; лабханди сабук, изтироби сабук, табассуми сабук; ҷазои сабук ҷазои андак, ҷазои начандон сахт; сабук шудани гуноҳ кам шудани гуноҳ 3. хафиф; нарм, мулоим: боди сабук 4. осон; ба осонӣ; муқоб.… …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 44санг — I [سنگ] 1. ҷисми сахти кӯҳӣ 2. санге, ки бо он корд ва дигар олатҳои бурандаро тез мекунанд 3. санги тарозу, вазна; санги вазнинро об намебарад (зарб.); ҳар куҷо санг аст, бар пои ланг аст (зарб.); санги мазор катибаи болои қабр; санги масона тиб …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 45чап — [چپ] 1. муқоб. рост, он тарафи бадан, ки дар он дил воқеъ аст; ясор (муқоб. ямин), майсара (муқоб. маймана); хоби зан чап аст а) киноя аз ғайривоқеӣ ва амалинашаванда будани хоҳишу майли ҷониби дигар (ба мусоҳиб дар гуфтугӯ мегӯянд); б) баръакс… …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 46баландӣ — [بلندي] 1. ҷои баланд, тепа; муқоб. пастӣ; пастию баландӣ а) шебу фароз; ноҳамворӣ; б) киноя аз неку бад; мушкилот (и рӯзгор) 2. боло 3. дарозӣ ба амуд, иртифоъ; қад; муқоб. кӯтоҳӣ; баландӣ доштан баланд будан, дорои иртифоъ будан; баландӣ ёфтан… …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 47гул — [گل] 1. ғунча ва ё муғчаи вошудаи гиёҳон ва дарахтон, баргҳои рангини ба ҳам пайваста, ки баъзе гиёҳон ва дарахтон дар шохаҳои худ ҳосил мекунанд ва аз он тадриҷан тухм ё мева пайдо мешавад, шукуфаи гиёҳон ва дарахтон 2. гиёҳҳое, ки барои гулҳои… …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 48ғам — [غم] а 1. дилгирифтагии сахт, ки аз алами дарунӣ пайдо мешавад, ғусса, андӯҳ, хафагӣ, ҳузн: ғаму алам, ғаму андӯҳ, ғаму кулфат, ғаму ғусса; бори ғам вазнинии андӯҳ 2. ташвиш 3. маҷ. фикр, хаёл; ғам додан а) андӯҳгин кардан; б) ба ташвиш монондан …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 49зеҳн — [ذهن] а 1. фаҳм, ҳуш, идрок; зиракӣ 2. ҳофиза, ёд; зеҳни касе кунд будан кундфаҳм будан, дар омӯхтани илму ҳунар камқобилият будан; зеҳни касе тез будан хушзеҳну зирак будан; зеҳн мондан диққат кардан, аҳамият додан; зеҳн монда дидан (нигоҳ… …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 50қаҳр — [قهر] а 1. кит. ғалаба, ғолибият 2. хашм, ғазаб; итоб: қаҳру ғазаб, қаҳру ҷаҳл, қаҳру ситеза 3. тарки рафтуомад ва гуфтугӯ, ногапӣ бо касе; аз қаҳр аз хашм, аз ғазаб; аз қаҳру ғазаб аз ғояти хашму ғазаб; ба қаҳр ниг. бо қаҳр; дар болои хашму… …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ